De activiteiten

HomeSpot wordt gedraaid door vrijwilligers die vanuit een vooral christelijke identiteit zich in willen zetten voor jongeren. Het project wordt gefinancierd door fondsen en giften van zowel (kerkelijke) instanties en particulieren. Voor de deelnemers is het zodoende gratis.

HomeSpot richt zich op activiteiten doen in kleine groepen. Hierdoor is er aandacht voor elke tiener en de sfeer onderling. We vinden het belangrijk om de tieners te leren kennen en tieners te stimuleren om op een goede en positieve manier met elkaar bezig te zijn met een activiteit.

Tijdens choose it wordt er gekozen tussen meerdere activiteiten. Activiteiten kunnen vallen onder sport/ spel/ creatief/ binnen of buiten spelen. Vooraf wordt er via een whatsapp groep gedeeld wat de activiteiten zijn en moet er aangemeld worden door een persoonlijk berichtje. Per activiteit doen er ongeveer 5 tieners mee, dit kan verschillen per activiteit.

Game & Talk is de tijd na choose it, hierin is tijd voor een spelletje en gezelligheid. Als tieners later komen door bijvoorbeeld school dan is het goed dat wij dit weten. Wij vinden het belangrijk dat de tieners meedoen en betrokken zijn. En niet dat tieners negatief deelnemen en andere afleiden. We begrijpen dat dit soms lastig is voor tieners en willen de tieners hierin helpen.

Op de maandagavond is ruimte om geholpen te worden met huiswerk en het plannen daarvan. Verder is deze avond open om te praten of 1 op 1 bijvoorbeeld te poolen. We willen een plek bieden waarin tieners kunnen groeien, leren, vriendschappen kunnen sluiten.

Activiteiten

De pijlers van HomeSpot zijn ontmoeten, ontspannen en ontwikkelen. Deze komen tot uiting in de activiteiten.

We hebben een sportruimte waar tieners onder begeleiding kunnen trainen of boksen. Begeleiding voor jongeren onder de 16 is erg belangrijk omdat ze in ontwikkeling zijn. Sporten en fit zijn geven de jongeren energie voor andere activiteiten.

We hebben een kookeiland en mogelijkheden om met de tieners te bakken en hapjes te maken. Het is leuk om in een groepje taken te verdelen, samen te werken en blij te zijn met het eindresultaat. Tijdens een activiteit zoals bakken is het leuk om met de tieners te kunnen praten en dat ze elkaar en wij hun beter leren kennen.

Activiteiten kunnen ook zijn poolen/ darten/ spelletjes doen en creatief bezig zijn. Dit doen wij om mogelijkheden te bieden om op ontspannen manier tijd met elkaar door te brengen. En ze in aanraking te brengen met nieuwe ontspanningsmogelijkheden. Tijdens deze activiteiten gaat het om plezier hebben, samenwerken en positieve omgang.

Af en toe zullen we extra activiteiten doen zoals samen eten met de tieners of een uitje. Dit zullen tieners op tijd horen en kunnen ze zich voor opgeven.

Verantwoordelijkheid

Deelname aan activiteiten en het begeven binnen HomeSpot is voor eigen risico van de deelnemer. HomeSpot draagt zorg voor goede apparatuur en gezond eten. Iedere deelnemer draagt echter zelf verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen en spullen. HomeSpot en haar medewerkers/vrijwilligers zijn uitgesloten van aansprakelijkheid buiten de normale wettelijke kaders om. Wanneer de tieners het pand verlaten zijn ze zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. HomeSpot accepteert geen aansprakelijkheid voor gedrag van tieners wat zich buiten het gebouw afspeelt.

Openingstijden

Woensdag + donderdag zijn bij open van 15:00-18:30 voor inloop/ choose it activiteiten + avondeten.